Bài hát Cách Mạng

Chào Em Cô Gái Lam Hồng

Trung Đức

962,988

Đường Chúng Ta Đi

Đăng Dương (NSƯT), Trọng Tấn, Việt Hoàn (NSƯT)

945,426

Vết Chân Tròn Trên Cát

Việt Quang

894,483

Nối Vòng Tay Lớn

Lương Gia Huy

878,759

Lá Đỏ

Quang Thọ (NSND)

823,747

Thơ Tình Của Núi

Trần Tựa

807,250

Đường Chúng Ta Đi

Tạ Minh Tâm

802,297

Vết Chân Tròn Trên Cát

Quang Hào

796,258

Đường Chúng Ta Đi

Trọng Tấn

786,314

Quốc Ca

Tốp Ca QK2

771,034

Quốc Ca

Thanh Tùng

716,004
1 2 3 4