Bài hát Cách Mạng

Lá Đỏ

Quang Thọ (NSND)

823,712

Tìm Anh

Hoàng Lan

643,030

Chiếc Khăn Piêu

Anh Thơ

611,953

Tiểu Đoàn 307

Cao Minh

594,187

Xuất Quân

Ca Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

591,064

Làng Lúa Làng Hoa

Thanh Hoa (NSND)

508,752

Về Giữa Lòng Đất Mẹ

Quốc Nam (NSƯT)

479,271

Cô Gái Mở Đường

Cẩm Ly

351,317

Lá Đỏ

Quốc Hương

256,519

Tàu Anh Qua Núi

Anh Thơ

243,215

Tiểu Đoàn 307

Lương Gia Huy

130,183

Hồ Trên Núi

Uyên Trang

79,786