Album Trữ Tình

Khúc Tình Nhân

Yến Ngọc, Quách Tuấn Du, Tùng Anh (Bolero), V.A

Tình Khúc Buồn

Hoàng Minh Thắng

Lỡ Duyên Ban Đầu

Khưu Huy Vũ, Hồng Phượng, Hồng Quyên, V.A

Lối Về

Tuấn Ngọc, Cẩm Vân

Thua Một Người Dưng

Tường Khuê, Tường Nguyên, Trường Sơn (FM Band), V.A

1 2 3 4 5 »