Album Trữ Tình

Lối Về

Tuấn Ngọc, Cẩm Vân

Chờ Người

Hoàng Minh Thắng

Bay Về Thời Gian

Giang Hồng Ngọc

Bông Hồng Cài Áo

Hương Ngọc Vân

Giấc Ngủ Cô Đơn

Hương Lan, Leon Vũ

Tủi Phận

Leon Vũ, Kim Tiểu Long

1 2