Album Nhạc Hoa

Hollywood Zoo

Tào Cách (Gary Chaw)

Hero Tears

Vương Kiệt (Dave Wang)

Bất Niệm / 不念 (Single)

Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)

Alone Star

Vương Kiệt (Dave Wang)

East To West

Lý Văn (Coco Lee)

Kou Kou (Single)

Lý Văn (Coco Lee)

1

Thái Từ Khôn (Cai Xu Kun)

Starting Point

Vương Kiệt (Dave Wang)

Just Want You

Lý Văn (Coco Lee)

Not Alone

Vương Kiệt (Dave Wang)

Đảo Hoang / 空島

Lý Uy Khánh (Li Wei Qing)

Jacky Fever

Trương Học Hữu (Jacky Cheung)

Wo Men Dou Shi Ren

Lý Văn (Coco Lee)

To Dream Of A Lifetime Love

Vương Kiệt (Dave Wang)

Ya Ba De Jie Zuo

Vương Kiệt (Dave Wang)

Blocked In My Life

Vương Kiệt (Dave Wang)

Private Corner Mini Concert

Trương Học Hữu (Jacky Cheung)

Black & White (CD2)

Trương Học Hữu (Jacky Cheung)

Substitute

Vương Kiệt (Dave Wang)

Ai Wo De Wo Ai De (CD1)

Vương Kiệt (Dave Wang)

Giving (CD1)

Vương Kiệt (Dave Wang)

Yi Sheng Xin Sui

Vương Kiệt (Dave Wang)

A Migratory Bird

Vương Kiệt (Dave Wang)

A Game A Dream

Vương Kiệt (Dave Wang)

L'amour Et Le Reve

Vương Kiệt (Dave Wang)

Roared To The Sun

Vương Kiệt (Dave Wang)

Would Rather Not Free

Vương Kiệt (Dave Wang)

Jacky Cheung

Trương Học Hữu (Jacky Cheung)

She

Vương Kiệt (Dave Wang)

Greatest Songs (MV)

Vương Tâm Lăng, Vương Tâm Lăng (Cyndi Wang)

Brotherly Love

Vương Kiệt (Dave Wang)

To The Nines

Nine Percent

Shi Jian You Lei (Single)

Trương Học Hữu (Jacky Cheung)

Thiên Phú / 天分 (Single)

Trương Thiều Hàm (Angela Chang)

Cyndi Loves You

Vương Tâm Lăng (Cyndi Wang)

Goodbye Madman

Vương Kiệt (Dave Wang)

1 2