Album Nhạc Hoa

Neon Lit / 虹

Lưu Lực Dương (Jeno Liu)

Hollywood Zoo

Tào Cách (Gary Chaw)

Poem / 詩

Vương Thi An (Diana Wang)

Hero Tears

Vương Kiệt (Dave Wang)

Ear / 耳朵

Lý Vinh Hạo (Li Rong Hao)

Small Coke / 小可乐

Chính Nguyệt Thập Ngũ

Bất Niệm / 不念 (Single)

Trương Lương Dĩnh (Jane Zhang)

Alone Star

Vương Kiệt (Dave Wang)

Love About The Woman's Heart

Đồng Lệ, Liu ZiLing (Lưu Tử Linh)

East To West

Lý Văn (Coco Lee)

Lover's Concerto

Trần Tuệ Lâm (Kelly Chen)

Kou Kou (Single)

Lý Văn (Coco Lee)

XXVII+

Lộc Hàm (Lu Han)

May Mắn Bé Nhỏ / 小确幸 (Single)

Tiểu Phan Phan (Xiao Pan Pan), Lưu Tâm (Star Liu)

1

Thái Từ Khôn (Cai Xu Kun)

Starting Point

Vương Kiệt (Dave Wang)

Just Want You

Lý Văn (Coco Lee)

Not Alone

Vương Kiệt (Dave Wang)

Cô Luyến Hoa Khai / 孤戀花開

Trần Di Đình (Anita Chen)

Đảo Hoang / 空島

Lý Uy Khánh (Li Wei Qing)

Vivian Chow (DSD Series) (CD1)

Châu Huệ Mẫn (Vivian Chow)

1 2 3 4 5